Matematik formüllerinin, teoremlerinin ispatları - özeldersci

son haberler


Post Top Ad

21 Ağustos 2019 Çarşamba

Matematik formüllerinin, teoremlerinin ispatlarıMatematiği iyi öğrenme, öğrenmenin kalıcı olması, ezberle değil neyin nereden geldiğini bilmek ile olur.

İşin manası, kökeni öğrenildiğinde hem matematikteki gelişme çok güzel olacak hem de öğrenilen artık unutulmayacaktır.

Matematik ile sorununuz var ise 2 ayda buradaki eğitimimiz ile sorunu çözebilir matematik seviyenizi çok iyi yapabilirsiniz.

Ancak genelde sınav merkezli çalışma olduğu için ezbere dayalı bir öğrenim ve kısa süre sonra da unutma söz konusudur.


İşte, kaliteli ve nitelikli öğrenme için ispat konusuna soyunduk ve matematik-geometri formüllerinin, teoremlerinin tümünü ispatlıyoruz.


İspatlar birbirine dayalı olduğundan tarih sırasına göre izlenmelidir.

Aşağıdaki sıralama tarih sırasına göredir.

İzlemek istediğiniz ispat üzerine tıklayınız


Ters açıların eşit ölçüde olmasının ispatı

Çokgenlerde iç ve dış açılar toplamı formülleri ispatı

Üçgenin iç açıortayları neden aynı noktada kesişir?

Üçgende açıortayların belirttiği açıların formüllerinin ispatları


Binom formülünün ispatı

Sinüs teoreminin ispatı

Kosinüs Teoremi'nin İspatı


Çokgenlerde köşegen sayısı formülünün ispatı

Bir kümenin alt küme sayısı formülünün ispatı 

Permütasyon ve kombinasyon formülleri nereden geliyor?

Üçgende kenar orta dikme ve yüksekliklerin aynı noktada kesişmesinin ispatı 

Üçgende kenarortayların aynı noktada kesişmesinin ispatı

Üçgende iç açıortay teoremi nereden geliyor? İspatı

Dış açıortay teoreminin ispatı

Öklit formüllerinin ispatı

Gauss Metodu nerden geliyor? (ardışık sayıların toplamı) 

Üçgenin alan formülü nereden geliyor? İspatı videomuzda


Diskriminant ve kök formülleri nereden geliyor?

De Morgan kurallarının ispatı

Eksi ile eksinin çarpımı neden pozitiftir?

n kümenin birleşiminin eleman sayısının ispatı


C(n,a)+C(n,a+1)=C(n+1, a+1) kombinasyon özelliğinin ispat  

Üçgen eşitsizliğinin ispatı

Köklü sayılarla ilgili formülün ispatı

Orantı özelliğinin ispatı

Üslü Orantı özelliğinin ispatı

İki iç açının toplamı bir dış açı ve füze formüllerinin ispatı

K.K.K. (kenar kenar kenar) eşliğinin ispatı

A.K.A. (açı kenar açı) eşliğinin ispatı 

İkizkenar üçgenin iki açısının eş olmasının ispatı

Tabandan ikiz kenarlara çizilen paraleller toplamının ikizkenar uzunluklarından birini vermesinin ispatı

Tabandan ikiz kenarlara inilen dikmeler toplamının ikizkenar yüksekliklerinden birini vermesinin ispatı

Eşkenarda çizilen paraleller toplamının bir kenara eşit olmasının ispatı

Eşkenar üçgende bir noktadan çizilen dikmeler toplamının bir yüksekliğe eşit olmasının ispatı

Üçgenlerde büyük açı karşısında büyük kenar prensibinin ispatı   


Üçgende bir kenarın diğer iki kenar toplamından küçük farkından büyük olmasının ispatı

Açı açı benzerliğinin ispatı (proof of angle angle similarity)

Kenar açı kenar benzerliğinin ispatı (proof of side angle side similarity)

Kenar kenar kenar benzerliğinin ispatı (proof of side side side similarity)

Temel orantı teoreminin ispatı

Thales teoreminin ispatı  

Üçgenlerde iç teğet çemberin varlığının ispatı

Üçgende bir iç iki dış açıortayın aynı noktada kesiştiğinin ve dış teğet çemberin varlığının ispatı

Üçgende bir köşeden çizilen yükseklik, kenarortay ve açıortay sıralamasının ispatı

Üçgende ağırlık merkezi neden kenar ortayların kesişim noktasıdır?

Üçgende ağırlık merkezi ile ilgili oranların ispatı

Kenarortay teoreminin ispatı 


Her üçgenin çevrel çemberinin olduğunun ispatı

Muhteşem üçlünün ispatı

15 - 75 - 90 üçgeni özelliklerinin ispatı

Üçgende çevreye bağlı alan formülünün ispatı

Üçgende sinüslü alan formülünün ispatı

Fonksiyonlarda ters alma işleminin bileşke üzerine dağılmasının ispatı  

İki nokta arası uzaklık formülünün ispatı

Düzlemde doğru parçasının orta noktası formülünün ispatı

Parabolün tepe noktasının apsisi neden -b/2a ?

Çemberde teğet noktası ile merkezi birleştiren doğrunun teğete dik olmasının ispatı

Merkezden kirişe inilen dikmenin kirişi ortalamasının ispatı

Merkeze eşit uzaklıktaki kirişlerin eşit uzunlukta olması  

Teğet çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru neden teğet noktasından geçer?

Merkez açı ölçüsü neden gördüğü yayın ölçüsüne eşittir?


Çevre açı ölçüsünün gördüğü yay ölçüsünün yarısına eşit olmasının ispatı

Eşit uzunluktaki kirişler neden eşit uzunlukta yay belirtir? (ispat)

Paralel kirişlerin arasındaki yayların eşit uzunlukta olmasının ispatı

Teğet kiriş açı neden gördüğü yayın yarısıdır?  

Çemberde iç açı ölçüsü formülünün ispatı

Çemberde dış açı neden gördüğü yaylar farkına eşittir? (ispat)

Çemberde teğet içeren dış açı formüllerinin ispatı


Kirişler dörtgeninde neden karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir?

Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet uzunluklarının eşit olmasının ispatı

Daire diliminin yay uzunluğuna bağlı alan formülünün ispatı  

Daire dilimleri arası yay ve alan oranı formüllerinin ispatları

Eğik prizma hacim formülü ispatı

Piramit hacim formülünün ispatı

Kürenin hacim formülünün ispatı

Kürenin yüzey alan formülünün ispatı

Logaritmada üssü başa alma formülünün ispatı  

Çarpımın logaritmasını, logaritmalar toplamına çeviren formülün ispatı

Logaritma taban değiştirme formülü ispatı

Bölümün logaritması, ve taban ile için eşit olması formüllerinin ispatı

Logaritmada taban iç değişimi ve üstel fonksiyonun logaritması formüllerinin ispatı 


Artimetik dizide toplam formülünün ispatı

Geometrik dizilerde toplam formülünün ispatı  

x sıfıra giderken sinx/x limitinin ispatı

Fonksiyonların çarpımının türevi formülünün ispatı

Türevde zincir kuralının ispatı

Logaritma fonksiyonunun türevinin ispatı

Bir fonksiyonun kuvvetinin türev formülünün ispatı

Üstel fonksiyonun türevinin ispatı 

İki fonksiyonun bölümünün türev formülünün ispatı

Sinüs fonksiyonun türevinin ispatı

Kosinüs fonksiyonun türevinin ispatı

Kısmi integrasyon formülünün ispatı

Düzlemde çember denkleminin ispatı

Çemberin genel denklemi ve ilgili formüllerin çıkarılışı  

Düzlemde doğru denklemlerinin çıkarılışı

Düzlemde parabol denklemlerinin çıkarılışı

Düzlemde elips denklemlerinin çıkarılışı

Çemberin alan ve çevre formüllerinin ispatı

Düzlemde hiperbol denklemlerinin çıkarılışı

Tüm üçgenlerin iç açıları toplamı neden 180 derecedir?  

Pisagor teoreminin ispatı

Toplam vektörünün koordinatları neden vektörlerin koordinatları toplamıdır?

İki vektörün arasındaki açı formülünün ispatı ve iç çarpım

Paralel vektörler neden birbirinin katıdır?

Vektörlerin iç çarpım özelliklerinin ispatı

İki vektörün diklik koşulunun ispatı   


Bir vektörün başka vektör üzerine izdüşüm vektörünün elde edilmesi

Dönel (dairesel) permütasyon formülü nereden geliyor?

Tekrarlı permütasyon formülü nereden geliyor?

Açı kenar bağıntısı ispat (üçgende iki köşeye uzaklık)

Açı kenar bağıntısı ispat (üçgende üç köşeye uzaklık)

Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde kenarlar arasındaki formülün ispatı  

Tabanları ortak ve yükseklikleri tepe noktalarından geçen üçgenler arası alan ispatı

Tabanları ortak iki üçgen arasındaki alan formülünün ispatı

Köşegenlere bağlı dörtgende alan formülünün ispatı

Üçgende orta taban özelliklerinin ispatı

Dörtgende orta noktaların oluşturduğu dörtgenin özelliklerinin ispatı

Eşkenar üçgenin alan formülünün ispatı ve 30-60-90 üçgeni  

30-30-120 üçgeni kenar ilişkisi ve alan formülü ispatı

Düzgün altıgen özelliklerinin ispatı

Paralelkenarda karşılık kenarlar neden eşittir?

Paralelkenarda köşegenler neden birbirini ortalar?

Paralelkenarda alan formüllerinin ispatı

Paralelkenarda alan özelliklerinin ispatı

Paralelkenarda komşu açıortayla ilgili özelliklerin ispatı

Eşkenar dörtgenin kenarları neden paraleldir?

Eşkenar dörtgende köşegenlerin açıortay olması ve dik kesişmesinin ispatı

Eşkenar dörtgende yüksekliklerin eşit olmasının ispatı

Bir noktadan dikdörtgenin köşegenlerine olan uzaklıklarla ilgili formülün ispatı

Dikdörtgende açıortayların oluşturduğu dörtgenin kare olduğunun ispatı

Yamukta alan formülünün ispatı

Yamukta orta taban uzunluğu ve paralelliğinin ispatı

Yamukta yan kenar orta noktası ile karşı köşelerin belirttiği alan

Yamukta köşegenlerin oluşturduğu alanlar arası formülün ispatı  

Köşegenleri dik kesişen dik yamukta yükseklik formülünün ispatı 

Köşegenleri dik kesişen ikizkenar yamuktaki alan formülünün ispatı

Yamuktaki köşegenlerin kesişiminden geçen paralel özelliklerinin ispatı

Yamukta köşegenler ve orta taban arası uzunluk formülünün ispatı

Noktanın çembere göre kuvveti nedir? Kuvvet formüllerinin ispatları

Teğetler dörtgeni alan formülünün ispatı

Üçgende koordinatlara bağlı alan formülünün ispatı

Noktanın doğruya olan uzaklığı formülünün ispatı

İki doğru arasındaki uzaklık formülünün ispatı

Kapalı fonksiyonlarda türev formülünün ispatı

Sinüs toplam fark formülünün ispatı 


Kosinüs toplam fark formülünün ispatı

İki çemberin ortak dış teğet parçası uzunluklarının eşit olmasının ispatı

Ortak dış teğetlerin belirledikleri yaylar toplamının ispatı

Yarım açı formüllerinin ispatları

Ters trigonometrik fonksiyonların türevlerinin ispatları

İki çemberin iç teğet parçaları uzunluklarının eşit olmasının ispatı

Matematikte eğim nedir? Nasıl tanımlanır?

Matematikte eğim nedir? Nasıl tanımlanır?

Limit nedir? Nasıl tanımlanır? Ne işe yarar?

Türev nedir? Nasıl tanımlanır? Ne işe yarar?"

Uzayda koordinatlara bağlı üçgenin alan formülünün ispatı 

Vektörel çarpım nedir? Ne işe yarar? 

Ters açıların eşit ölçüde olmasının ispatı

Seva Teoreminin İspatı

Carnot Teoreminin İspatı

Pozitif bölen sayısı formülü ispatı

Teğetler dörtgeni alan formülünün ispatı

Pozitif tam bölen toplam formülünün ispatı

Aynı üsler farkı ve toplamının çarpanlara ayırma formülünün çıkarılışı

Üçgende açı ortayların alanı kenarlarla orantılı ayırmasının ispatı

2. dereceden bir bilinmeyenli denklemin çarpanlara ayrılma kuralı

Bölünebilme kurallarının ispatları 

Pratik asal sayı tespit yöntemi

Pi sayısı nedir? Varlığı, ispatı ve hesaplanması

Kök 2 nin rasyonel olmadığının ispatı

Bir asal sayının karekökünün irrasyonel olduğunun ispatı

Bir rasyonel sayı ile irrasyonel sayının çarpımının irrasyonel olduğunun ispatı


matematiksel ispatlar,  geometrik ispatlar, matematik teoremlerinin ispatları, ispat nasıl yapılır, matematik ispat soruları,matematik formül ispatları,matematik ispat kitabı,matematik teorem örnekleri,geometri teorem ispatları pdf,limitin özelliklerinin ispatı,limit ispatlari,ünlü matematikçilerin teoremleri, formül ispatları

son haberler

Post Top Ad