UNICEF'ten' eğitime yatırımda artış sağlanması' çağrısı - özeldersci

son haberler

Post Top Ad

20 Eylül 2016 Salı

UNICEF'ten' eğitime yatırımda artış sağlanması' çağrısı


UNICEF eğitim alanına yapılan harcamalarının artırılması çağrısında bulundu


SIFIRDAN MATEMATİK ÖĞRENİN

Yayınlanan bir raporun öğrenimde küresel bir krize işaret etmesi üzerine UNICEF eğitim alanına yapılan harcamalarının artırılması çağrısında bulundu
Küresel Eğitim Fırsatlarının Finansmanı Uluslararası Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre, her çocuğu okulla ve öğrenimle buluşturma yönünde benimsenen nihayi hedefe rağmen, 2030 yılına gelindiğinde düşük gelir düzeyindeki ülkelerde okul çağındaki çocukların üçte ikisinden fazlası temel becerileri öğrenememiş olacak. 

Öğrenen Kuşak: Değişen bir Dünya için Eğitime Yatırım başlıklı rapor, ulusal hükümetlerin eğitim yatırımlarında acilen bir artış sağlamamaları durumunda düşük gelir düzeyindeki ülkelerde çocukların kuşaktan kuşağa devrolan yoksulluk döngüsü içinde kalacaklarına, yetişkinlik dönemlerinde de toplumlarına ve ekonomilerine katkıda bulunmak için gerekli bilgi ve becerilerden yoksun olacaklarına işaret etmektedir. 

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in görüşü şöyledir: “Her ülkede, her mahallede, her evde her çocuğun yalnızca bir sınıfta oturuyor olmanın ötesinde kaliteli eğitim alma hakkı vardır ve bu eğitim, beyin gelişiminde en önemli evreyi oluşturan yaşamın ilk yıllarında başlamalıdır. Gecikmeden, kaliteli ve hakkaniyetli yatırımlar yapmamız gerekir; yoksa potansiyellerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve becerilerden yoksun olarak büyümeye mahkûm bir çocuk kuşağının bedelini ödemek zorunda kalacağız.” 

Rapora göre 2030 yılında ilkokul ötesinde hiçbir eğitimi bulunmayan 1,5 milyar yetişkin olacaktır. UNICEF raporda dile getirilen tavsiyeleri desteklemekte ve aksi halde küresel bir eğitim krizine dönüşebilecek durumu engellemek için eğitim harcamalarının ulusal bütçelerdeki payının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması çağrısında bulunmaktadır. 


Raporda yer alan diğer temel bulgular şunlardır:
Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ilkokul çağındaki çocukların yalnızca yarısı, ortaöğrenim çağındaki çocukların da dörtte birinden biraz fazlası temel becerileri edinebilmektedir. 
İlk ve ortaöğrenim çağındaki 330 milyon öğrenci en temel öğrenim donanımına bile sahip olamamaktadır. 
Nüfus arttıkça kriz de büyümektedir – 2030 yılına gelindiğinde düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde okul çağında tahminen 1,4 milyar çocuk olacaktır.
Okula hiç başlamayan kız çocuk sayısı aynı durumdaki erkek çocuk sayısının iki katı olacaktır.
Eğitim Komisyonu Başkanı ve BM Küresel Eğitim Özel Elçisi Gordon Brown konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştır: "Kuşağımızın sivil haklar mücadelesi ile karşı karşıyayız – gençlerin eğitim haklarını talep etmeleri ve tüm bir kuşağın yarısının umutlarına ihanet edilmesinden kaynaklanan hoşnutsuzluğun sonucu olan ve halen işleyen zaman bombası… Bunun gibi bir başka on yılı daha kabul edemeyiz. Komisyonun hedefi, modern tarihin eğitim fırsatları açısından en büyük açılımının önündeki engelleri temizlemektir.” 

eğitimajansı

Post Top Ad